The Plays and sonnets of William Shakespeare

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Clarke, William George; Ed, Shakespeare, William, Wright, William Aldis; Ed
Format: Printed Book
Wydane: Chicago, Encyclopaedia Britannica 1952
Seria:1
Great books of the western world
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

MG University

Szczegóły zapisu MG University
Sygnatura: 001 J2.26
Egzemplarz Możliwość dostępu nieznana